วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563
นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง หมอบหมายให้ครูและบุคลากร กศน.อำเภอบึงนารางเข้าโครงการพัฒนาบุคลากรประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมี  นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ให้เกรียติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...