วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอมตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ บ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางดวงใจ โล่นพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้ายใหม่สามัคคี เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...