วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางนุชนาถ มณีขวัญ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 346/3 หมู่ที่ 7 บ้านบางลายใต้ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมาย 16 คน โดยมี นางนิภาวรรณ ศรีนาราง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ เทศอินทร์ กำนันตำบลบางลาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...