วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอม ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำไข่เค็ม ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 คนโดยมี นางจรัชยา ฉิมบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายบุญชม พรรษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดโครงการฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...