วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ครู คศ.1เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เคาะประตูบ้าน” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...