วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

                 นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.โพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงามตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม วันที่ 21 ธันวาคม 2563  สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 359 หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  โดยมี
นางขวัญจิต 
สีลาเวียง เป็นวิทยากรให้ความรู้


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...