วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

        นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การพับเหรียญโปรยทานแฟนซี กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ดำเนินการวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ วัดบึงลี หมู่ที่ 8 บ้านบึงลีใต้ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวบุญทวี นวลไข่เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...