วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการ “พึ่งตนเอง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย 15 คน ดำเนินการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ตำบลโพธิ์ไทรงามอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายุทธนา ทองภูบาล เป็นวิทยากร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...